Helsinki Winner 2019
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Ryhmän parhaat|BIS-tulokset|Junior Handler tulokset
shikokunkoira
Tuomari Lehtonen Maija
ROP, HeW-19Katana Go Shibukawa Katou Kensha (Pirinen Jenni & Haapakallio Riina)
VSP, HeW-19Jikino Kensha Ume No Hime Go (Niemelä Nea)
SERT narttuJikino Kensha No Umi No Musume Go (Niemelä Nea & Haapakallio Riina)
Nord SERT urosKatana Go Shibukawa Katou Kensha (Pirinen Jenni & Haapakallio Riina)
Nord SERT narttuJikino Kensha Ume No Hime Go (Niemelä Nea)
narttu, HeJW-19Jikino Kensha No Umi No Musume Go (Niemelä Nea & Haapakallio Riina)
Urokset
VAL
3290Katana Go Shibukawa Katou KenshaERI1PU1SA, ROP, NORD SERTLEHTONEN MAIJA
Nartut
JUN
3291Jikino Kensha No Umi No Musume GoERI1PN2SA, SERT, NORD VARA-SERTLEHTONEN MAIJA
VAL
3292Jikino Kensha Ume No Hime GoERI1PN1SA, VSP, NORD SERTLEHTONEN MAIJA
v.2019.12.07(02)