Helsinki Winner 2019
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
shikokunkoira
Tuomari Lehtonen Maija
Urokset
VAL
3290Katana Go Shibukawa Katou KenshaERI1PU1SA, ROP, NORD SERTLEHTONEN MAIJA
Nartut
JUN
3291Jikino Kensha No Umi No Musume GoERI1PN2SA, SERT, NORD VARA-SERTLEHTONEN MAIJA
VAL
3292Jikino Kensha Ume No Hime GoERI1PN1SA, VSP, NORD SERTLEHTONEN MAIJA
v.2021.12.02(01)