Helsinki Winner 2023
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Ryhmän parhaat|BIS-tulokset|Junior Handler tulokset
shikokunkoira
Tuomari Lackman Mari
ROP, HeW-23Odoroki No Ryoshi Daisuke (Valtonen Katja & Hiltunen Tatu & Alatalo Heidi)
VSP, HeW-23Akime Go Ooita Miesou (Valtonen Katja & Alatalo Heidi)
SERT urosRyouchirou Go Hajimari (Arva Marleen, Viro)
SERT narttuAhmya Misou Fuurin Sou Of Mistral's Kiss (Korkka Kristina, Viro)
Nord SERT urosOdoroki No Ryoshi Daisuke (Valtonen Katja & Hiltunen Tatu & Alatalo Heidi)
Nord SERT narttuAkime Go Ooita Miesou (Valtonen Katja & Alatalo Heidi)
ROP juniori, HeJW-23Ryouchirou Go Hajimari (Arva Marleen, Viro)
VSP juniori, HeJW-23Ahmya Misou Fuurin Sou Of Mistral's Kiss (Korkka Kristina, Viro)
Urokset
JUN
3362Ryouchirou Go HajimariERI1PU2SA, JUN ROP, SERT, NORD VARA-SERT, JUN-SERTLackman Mari
3363Shiomaru Go Awa YamainusoERI2PU3SA, VARA-SERTLackman Mari
VAL
3364Odoroki No Ryoshi DaisukeERI1PU1SA, ROP, NORD SERTLackman Mari
Nartut
JUN
3365Ahmya Misou Fuurin Sou Of Mistral's KissERI1PN2SA, JUN VSP, SERT, NORD VARA-SERT, JUN-SERTLackman Mari
3366Akaru Hime Sohaku SouEH3Lackman Mari
3367Jikino Kensha No Katana No Mei GoERI2PN3SALackman Mari
VAL
3368Akime Go Ooita MiesouERI1PN1SA, VSP, NORD SERTLackman Mari
VET
3369Gakushuume Go Ooita MiesouERI1Lackman Mari
v.2023.12.05(02)