Voittaja Puppy Show
FCI 1|FCI 2|FCI 3|FCI 4|FCI 5|FCI 6|FCI 7|FCI 8|FCI 9|FCI 10
Group results|BIS results
Phalène
Judge Ståhlberg Perttu
BOBDonal Vom Schwabenhof (Lintenhofer Laura)
Dogs
PUP
742Donal Vom Schwabenhof1HP, BOB, BIG-1Ståhlberg Perttu
v.2023.12.05(02)